Werkwijze

visual

Voor iedereen is ‘het recept voor herstel’ weer anders. Want ieder mens is uniek. Qua Lijf en Leven. Belangrijk is het dat het in mijn aanpak niet gaat om inzicht en acceptatie, maar heel duidelijk om inzicht en transformatie. Om je beter te voelen, moet er echt iets veranderen! Geen ommelandse gesprekken, maar daadkracht en actie.

 

Voor de eerste afspraak vraag ik je de vragenlijst in te vullen.

 

> Download vragenlijst

Hierin komen allerlei aspecten aan bod die te maken hebben met je Lijf en Leven. Zoals eerdere operaties, medicijngebruik, leefwijze, werkaspecten etc. Deze afspraak is bedoeld om een zo volledig mogelijk beeld van je klachten te krijgen en om een plan van aanpak te schetsen. Ook wordt een start gemaakt met de behandeling.

 

In veel gevallen wordt tijdens de eerste afspraak een Quantumresponse meting gedaan. Dit geeft inzicht in de energetische staat van je lichaam. Met het meetresultaat kan ik, samen met jou, op zoek gaan naar oorzaken voor verminderde energie.

 

Bij sportblessures of acute klachten gaat het anders. Een kort onderzoek vindt plaats voor zover mogelijk. De behandeling is gericht op het verminderen van de acute symptomen (vermindering pijn, zwelling, spierspanning). En gekeken wordt: hoe is dit in de toekomst te voorkomen?

 

Voor de behandeling van klachten gebruik ik vaak onderstaande methodes.

> Biologische Celregulatie
> Emotional Freedom Techniques (EFT)
> Fysiotherapeutisch onderzoek
> Progressive Mental Alignment (PMA)
> Quantumresponse

Downloads

Methodes